Mind Logic

Organisatie en Team coaching

Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Soms gaat de teamsamenwerking moeizaam, wat een reden kan zijn voor demotivatie en irritatie. Overleg loopt stroef, besluiten worden niet of nauwelijks genomen en mensen praten langs elkaar heen. Mind Logic kan ingezet worden om teamsamenwerking en de werksfeer te bevorderen en daarmee betere resultaten te behalen.

Mind-Logic gaat uit van de mens. In onze denkprocessen (mind) is logica te ontdekken. Die logica gebruiken wij om de patronen, die ieder mens heeft, inzichtelijk te maken, wat motiveert en waar zitten de energielekken, om vanuit daar op zoek te gaan naar verbetering.

in de samenwerkingsstructuren. Wij gebruiken innovatieve meetinstrumenten, zoals Management Drives, Prisma-Medewerkers of Prisma-Cultuur om inzicht te krijgen in onder andere cultuur, gedrag, drijfveren, wat motiveert en waar energielekken zitten. Dus niet alleen kijken wij naar de logica van mensen maar ook de logica tussen mensen!