Mind Logic

Interim-management

Soms is coaching niet genoeg en moet er langere tijd een consistent beleid worden uitgevoerd in een organisatie. Zowel op tactisch als strategisch niveau kunnen wij interim managers opstellen die met de mind-logic veranderingen in organisatie duurzaam kunnen realiseren of borgen terwijl de arbeidsprestatie van de organisatie gaandeweg toeneemt.


Onze interim managers zin bedreven in het doen bereiken van optimale prestaties waarbij de duurzame productiviteit van medewerkers als een doel voor ogen wordt gehouden. Dat betekent ook dat het ziekteverzuim omlaag kan gaan daar waar de werksfeer aan het verzuim is gerelateerd. Ook burn-out risico’s worden verlaagd. Onder leiding van onze interimmanagers leren medewerkers om betrokkenheid te ontwikkelen zonder hun authenticiteit te verliezen terwijl de arbeidsprestatie significant toeneemt