Mind Logic

Welkom

Mind Logic zet zich in om organisaties wendbaarder te maken in deze tijden van continue, vaak exponentiële, verandering. Daarbij gaan we uit van de kracht van de mensen in organisaties, aangezien die een cruciale rol hebben om veranderingsprocessen snel, efficiënt en effectief te laten slagen.

Hoe? Wij gaan voor duurzame verandering en innovatiekracht middels co-creatie workshops, om zo de interne organisatie mee te nemen, maar ook om te bekijken welke structuur en procesveranderingen nodig zijn voor succes. Dit alles met als einddoel om veranderingen sneller en soepeler te laten verlopen.

Verandering vraagt aanpassingen van de werknemers, maar ook van de organisatieprocessen en -structuren, daarom richt Mind Logic zich op beide.

  • Mensen houden veelal niet van verandering. Om werknemers daarom mee te krijgen in de organisatieverandering is bewustwording en context nodig. Waarom moeten we veranderen, wat bereiken we met deze verandering, wat verandert er voor mij en wat levert het op? Hiermee kan de verandering uitdagend en niet als bedreigend worden ervaren.
  • Ook de organisaties moet zich aanpassen, de nieuwe manier van werken vraagt een aanpassing aan de manier van werken en daarmee aan de organisatiecultuur, organisatiestructuur, processen, systemen etc.

Mind Logic kan in verschillende fases van een verandering worden ingezet afhankelijk van de behoefte.