Mind Logic

De mensen achter Mind-Logic

John van der Meer

Als consultant en projectmanager op het gebied van informatiemanagement projecten heb ik in verschillende organisaties veranderingstrajecten meegemaakt, van volledige fusies tot kleine procesaanpassingen. Samenwerken en een succes maken van de verandering geeft mij energie, sterker nog het is een passie om mensen te helpen omgaan met verandering, en niet alleen in het nu.

Mijn visie is dat mensen en organisaties wendbaarder en behendiger kunnen acteren op verandering en dat dit aangeleerd kan worden waardoor het een cultuur en mindset wordt. Het is een manier van denken en kijken naar toekomst zonder het verleden en heden te negeren. Het gaat hierbij om verder durven te gaan dan de eigen perceptie en daarmee te kunnen leren van de toekomst om in het heden de beslissing te nemen.

Frans Copini

Vertrouwd met fusies, diepgaande organisatie verandering, service excellence en integriteitbevordering heb ik vooral ervaring in het bij de les houden van medewerkers. Onder mijn leiding neemt over het algemeen het zelfsturend vermogen sterk toe waardoor de besturing in de organisatie zich kan beperken tot richtinggevend, kaderstellend en faciliterend leiderschap. Als gevolg hiervan verandert de verhouding tussen directe prestatie en het management van die prestatie in gunstige zin.

Ik onderzoek graag datgene wat er tussen mensen gebeurt, hoe ze elkaar inspireren, focus houden elkaar stimuleren tot discipline, maar ook hoe verbeteringen bespreekbaar zijn en hoe men elkaar ondersteunt in het leveren van een gezamenlijke prestatie en het leren daarbij.

Mijn visie is dat wanneer mensen in organisatie sterk leren in samenwerking met de lerende organisatie, de wederzijdse betrokkenheid en de betrokkenheid bij de visie, missie en strategie van de organisatie groeit, terwijl het respect voor de mens, zoals die authentiek is, voldoende ruimte geeft voor individuele diversiteit van medewerkers. In zo’n situatie neemt de prestatie van medewerkers zowel individueel als collectief sterk toe en wordt de organisatie wendbaar, duurzaam en bestuurbaar.