Mind Logic

Advies & Projectmanagement

Advies & Projectmanagement

Wij adviseren organisaties op verschillende niveaus.

  • Lange termijn: je wilt veranderingen voor zijn en wij kunnen in co-creatie op basis van scenariobuilding de toekomstige veranderende contexten schetsen en daarin adviseren.
  • Mid-lange termijn: de verandering staat al voor de deur, wat nu? Wij helpen middels advies en komen in co-creatie met een duidelijk plan van aanpak hoe deze verandering op de juiste manier te aan te pakken.
  • Korte termijn: er is een verandering geweest en de gewenste uitkomst is niet zoals verwacht of er is nog veel weerstand.


Soms is een advies alleen niet voldoende voor lange termijn succes, vandaar dat we ook projectmanagement in kunnen zetten om het gegeven advies in uitvoering te brengen.